English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Certificatie

Wij verstrekken de volgende certificaat typen:

Vertaler certificatie

Deze certificatie geeft het bewijs dat de vertaling accuraat en getrouw aan het origineel is.

Meestal zijn de vertalers certificatie kosten begrepen in the vertalings kosten, maar extra kosten kunnen geteld worden voor gecertifieerde kopies van de vertaling.

Advocaat en notaries certificaties van de vertaling

De notaris of de advocaat bevestigd de authenticiteit van de handtekening van de vertaler.

Kosten varieren tussen 15 tot 25 euro, afhankelijk van de stempel.

Legalisatie van een document

Om een document te legaliseren moet een advocaat of een notaries verklaren dat het document in Ierland uitgegeven is, en dan kan er een Apostille op gezet worden.

Kosten varieren tussen 15 en 25 euro, afhankelijk van de stempel

Kopie getrouw aan het originaal

Verklaard dat de kopie getrouw is aan het origineel

Kosten varieren van 10 tot 15 euro afhankelijk van de stempel.

Nederlandse Notaris Vertaling

Deze vertaling is gecertifieerd door een notaris. U heeft dit soort vertaling nodig voor gebruik in buitenlanse publieke instituties waar Nederlands niet de moedertaal is. Een notaris vertaling en een Apostille uit Nederland zijn nodig voor Nederlandse documenten die in Ierland gebruikt zullen worden. Sommige documenten hoeven niet te voldoen aan deze eis. Voor meer informatie, neem contact op met een onze klanten service.

Er is geen standaard certificatie type dat we toepassen. Afhankeljk van waar u uw document voor nodig heeft, kunnen wij u adviseren over welke certificatie u nodig heeft.

Lees dit aandachtig: Wij kunnen alleen certificatie services aanbieden voor vertalingen die door ons gemaakt zijn. Als u toch een document heeft dat reeds vertaald is en waar u alleen een certificatie voor nodig heeft, dan kunnen wij u een extra validatie aanbieden die ons het recht geeft om onze handtekening boven het document te zetten.

 
поддержка сайта